Værktøj til tidsestimering
  Vær attraktiv
  Øjenkontakt
  Afslut salget
  Pas på gamle kunder
  Husk navne
  Se glad ud
  Påskøn andre
  Kend produkterne
  Skab tillid
  Ti stille og lyt!
  Hold dig til sagen
  Stil spørgsmål
  Sæt dig i kundens sted
  Hold orden
  Vær begejstret
 
 Anbefal denne artikel:
 Dit navn:
 
 Modtagers e-mail:
 

 

Citat: ''Forhindringer mellem dig og succes er ikke noget, som eksisterer i virkelighedens verden; de består ene og alene af tvivl om, hvad du kan.'' - Mark Caine.


Link partnere:

 - Dealhub.dk
 - Magnus Kjøller: Ask Me Anything
 - Deal Structuring

 

  TIPS OG TRICKS » PAS PÅ GAMLE KUNDER   NYHEDER
 
Pas de gamle kunder - søg nye kunder: Forsøm aldrig gamle kunder, de vil ofte kunne anvise dig nye kundeemner (sneboldssystemet)
 
Onsdag den 31. marts
Så har Få Succes Som Sælger fået en ny internet-adresse. Fremover kan siden nu findes på FaaSuccesSomSaelger.dk. Samtidig er Ide-banken også kommer på hjemmesiden, hvor man kan udveksle diverse salgsrelaterede ideer, tips og tricks


Hjemmesiden er sponsoreret af Due Diligence Questions - stedet hvor du finder white papers til dine due diligence behov