Værktøj til tidsestimering
  Vær attraktiv
  Øjenkontakt
  Afslut salget
  Pas på gamle kunder
  Husk navne
  Se glad ud
  Påskøn andre
  Kend produkterne
  Skab tillid
  Ti stille og lyt!
  Hold dig til sagen
  Stil spørgsmål
  Sæt dig i kundens sted
  Hold orden
  Vær begejstret
 
 Anbefal denne artikel:
 Dit navn:
 
 Modtagers e-mail:
 

 

Citat: ''Jeg har gjort mange bekymringer i mit lange liv. Det er de færreste, der er gået i opfyldelse.'' - Mark Twain


Link partnere:

 - Dealhub.dk
 - Magnus Kjøller: Ask Me Anything
 - Deal Structuring

 

  TIPS OG TRICKS » VÆRKTØJ TIL TIDSESTIMERING   NYHEDER
 
Lær at undgå overskredne budgetter og deadlines der ikke holder.

At estimere medfører naturligvis usikkerheder. Disse usikkerheder kan man dog få ret godt styr på ved at benytte en anerkendt metode - dette værktøj er baseret på denne anerkendte metode. Ingen særlige forudsætninger er nødvendige for at forstå metoden.

De fleste af os vil normalt kun benytte ét bud på en aktivitets forventede varighed, nemlig det vi umiddelbart finder mest sandsynligt. Metoden kræver tre bud pr. aktivitet: 'i bedste fald', 'i værste fald' samt 'mest sandsynligt'.


Af de tre vurderede størrelser beregnes der middelværdi, spredning og varians. Vi benytter herefter følgende forkortelser for disse seks størrelser:

Min = tidsforbrug i bedste fald
Max = tidsforbrug i værste fald
MS = mest sandsynligt tidsforbrug
Mid = beregnet middelværdi
S = beregnet spredning
V = beregnet varians.


Klik her for at starte tidsestimeringsværktøjet

- Bemærk, kræver at din Internetbrowser
understøtter JavaScript!


Dette værktøj til tidsestimering er lånt fra hjemmesiden www.brugden.dk - tryk her for at lære mere om værktøjet.
 
Onsdag den 31. marts
Så har Få Succes Som Sælger fået en ny internet-adresse. Fremover kan siden nu findes på FaaSuccesSomSaelger.dk. Samtidig er Ide-banken også kommer på hjemmesiden, hvor man kan udveksle diverse salgsrelaterede ideer, tips og tricks


Hjemmesiden er sponsoreret af Due Diligence Questions - stedet hvor du finder white papers til dine due diligence behov