Værktøj til tidsestimering
  Vær attraktiv
  Øjenkontakt
  Afslut salget
  Pas på gamle kunder
  Husk navne
  Se glad ud
  Påskøn andre
  Kend produkterne
  Skab tillid
  Ti stille og lyt!
  Hold dig til sagen
  Stil spørgsmål
  Sæt dig i kundens sted
  Hold orden
  Vær begejstret
 
 Anbefal denne artikel:
 Dit navn:
 
 Modtagers e-mail:
 

 

Citat: ''Hvis du altid gør, hvad du altid har gjort, vil du altid få, hvad du altid har fået.'' - Stanley Zarowin


Link partnere:

 - Dealhub.dk
 - Magnus Kjøller: Ask Me Anything
 - Deal Structuring

 

  TIPS OG TRICKS » ØJENKONTAKT   NYHEDER
 
Øjenkontakten er altid vigtig. Et flakkende blik signallerer nervøsitet, usikker og kan give kunden et dårligt ubevidst indtryk.

Et godt trick for at holde øjenkontakten er derfor at fokusere mellem øjene eller i panden på vedkommende. På den måde har du et "fast punkt" at kigge på, samtidig med at du ikke kigger vedkommende direkte i øjene - hvilket vedkommende selv tror at du gør.
 
Onsdag den 31. marts
Så har Få Succes Som Sælger fået en ny internet-adresse. Fremover kan siden nu findes på FaaSuccesSomSaelger.dk. Samtidig er Ide-banken også kommer på hjemmesiden, hvor man kan udveksle diverse salgsrelaterede ideer, tips og tricks


Hjemmesiden er sponsoreret af Due Diligence Questions - stedet hvor du finder white papers til dine due diligence behov