10 tricks til succesfulde kundemøder!
  5 tips til din handels- og servicevirksomhed!
  Er dårlig omtale bedre end ingen omtale?
  Internet markedsføring: No cure no pay markedsføring!
  Skab eksklusive produkter - sælg dyrer!
  Forandring
  Hvad røber dit kropssprog?
  Hvordan ser fremtidens sælgere ud?
  In High Spirits
  People Who Need People
  1, 2, 3...Sælg!
  A Good Salesman
  Sjove citater
  Kommunikativ Kompetence
  Lad ikke kunden sejle sin egen sø
  Ved din salgsorganisation det?
  Korrekt messeadfærd
  De 13 salgsregler
  Vend et "Nej" til et "Ja"
  Trying Times
  Lær at tænke som en millionær
  Den fødte sælger er død
  Historien om frøungerne
  Succesfulde sælgers råd
  Salgsbrev efter AIDA
  Kundens behov
  Elevatortalen
  Telefonkontakt
  Kundetyper
  Personlig fremtoning
  Fishing for Trouble
  Rise and Shine
  Booster Club
  Myrefilosofien
 
 Anbefal denne artikel:
 Dit navn:
 
 Modtagers e-mail:
 

 

Citat: ''Den kloge narre måske nok den mindre kloge, men den vise narrer den kloge ved hverken at narre eller lade sig narre.'' - Ellen Margrete Nielsen


Link partnere:

 - Dealhub.dk
 - Magnus Kjøller: Ask Me Anything
 - Deal Structuring

 

  ARTIKLER » PERSONLIG FREMTONING   NYHEDER
 
Den personlige fremtoning er af afgørende betydning for, om du opnår et salg. I løbet af de første 10-20 sekunder vil kunden danne sig en mening om din person og dermed også om dit produkt/din ydelse.

Alle mennesker bruger sanserne til at danne sig et billede af andre, d.v.s. syns-, høre-, lugte-, smags- og følesansen samt intuitionen. Sanserne kobles naturligt sammen med tidligere oplevelser, og ud fra dette dannes en reaktion/en handling. Det er derfor vigtigt, at du med din personlige fremtoning giver kunden så positivt et indtryk af dig selv som muligt.

Kommunikationsformer
Den personlige fremtoning kan opdeles i to hovedområder:

 • Den verbale kommunikation – det vi siger, men også selve de ord, vi anvender.
  Undgå generelt fremmedord og fagudtryk, tal tydeligt og forståeligt, så vil kommunikationen glide bedre.

 • Den nonverbale kommunikation – kropssprog, tonefald, mimik, påklædning etc.
  Vær altid venlig, imødekommende og smilende, det virker tillidsvækkende.

  Sammenlagt kommunikerer den personlige fremtoning et budskab til de mennesker, du er sammen med. Hvis signalerne opfattes positivt af modtageren, opfattes hele situationen positivt.


 • Kilde: Center for virksomhedsudvikling, d. 16. september 2001
   
  Onsdag den 31. marts
  Så har Få Succes Som Sælger fået en ny internet-adresse. Fremover kan siden nu findes på FaaSuccesSomSaelger.dk. Samtidig er Ide-banken også kommer på hjemmesiden, hvor man kan udveksle diverse salgsrelaterede ideer, tips og tricks


  Hjemmesiden er sponsoreret af Due Diligence Questions - stedet hvor du finder white papers til dine due diligence behov